شیمی پیام نور
مرحمتی یا علی به خسته دلان کن دوزخ ما را از لطف، باغ جنان کن عید سعید غدیرخم عید امامت و ولایت بر شیعیان مبارکباد.