شیمی پیام نور
ابتدا غضروف مفصل را درگیر مینماید. غضروف بافتی لغزنده‌است که انتهای استخوانها را در یک مفصل میپوشاند. استخوانها داشتن حرکتی آسان بر روی یکدیگر را   مدیون غضروفهای سالم هستند. وظیفه دی

تاثیرآب یونیزه قلیایی برای پیشگیری از آرتروز وپوکی استخوان

شنبه 18 آذر 1391

تاثیرآب یونیزه قلیایی برای پیشگیری از آرتروز وپوکی استخوان

 

به گفته متخصصین یکی از موثرترین و طبیعی ترین راه های پیشگیری و جلوگیری از آرتروز و پوکی استخوان ایجاد یک تغییر مهم در رژیم غذایی و نوشیدن روزانه ۶ تا ۸  
 
لیوان آب یونیزه قلیایی شده است تا بتوانیم قند خون خود را کنترل کنیم؟
 
بیماری زایی استئوآرتریت بیماریی مفصلی است که ..............
به ادامه مطلب مراجعه فرماييد
ادامه مطلب