شیمی پیام نور
کروماتوگرافی,اسپکتروسکوپی تجزیه ای,شیمی پیشرفته,شیمی فیزیک پیشرفته,شیمی آلی پیشرفته,شیمی معدنی پیشرفته,نمونه سوال ارشد رایگان,نمونه سوال کارشناسی ارشد رایگان,نمونه سوال ارشد دانلود,طیف سنجی مولکولی,بیوشیمی عمومی,کمپلکسها در شیمی تجزیه,شیمی کوانتمی,ترمودینامیک آماری,رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه,کتروشیمی تجزیه ای,شیمی هتروکسیل,شیمی محاسباتی,شیمی فیزیک معدنی,شیمی حالت جامد,

کنفرانس شیمی معدنی ایران - شهریور92

سه شنبه 31 ارديبهشت 1392

کنفرانس شیمی معدنی ایران - شهریور92

سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-------------
نانوشیمی
طیف سنجی ترکیبات معدنی
سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
شیمی آلی فلزی
فرآیندهای کاتالیستی
شیمی حالت جامد
بیوشیمی معدنی
شیمی صنایع معدنی
فوتوشیمی معدنی
پلیمرهای معدنی
شیمی فرامولکولی
الکتروشیمی ترکیبات معدنی
شیمی سبز
سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه حکیم سبزواری
با همکاری انجمن شیمی ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 خرداد 1392
تاريخ برگزاري همايش: 12 و 13 شهریور 1392
سايت همايش: cnf.hsu.ac.ir/iicc15/fa
تلفن تماس دبيرخانه: 4003314 - 0571
آدرس دبيرخانه: سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری
دانشکده علوم پایه -گروه شیمی
دبیرخانه پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
محل برگزاري: سبزوار
ایمیل: iicc15@hsu.ac.ir
کنفرانس شیمی معدنی ایران - شهریور92
 

نمونه سوال کارشناسی ارشد شیمی نیم سال دوم 90-91

جمعه 15 دي 1391

جدیدترین نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی

پایان ترم پیام نور- نیم سال دوم دوم 90-91

+

 

نمونه سوالات ادوار گذشته پیام نور کارشناسی ارشد

www.csq.ir

 

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

نکته:نمونه سوالات ارشد به صورت مجموعه ای از ترم های گذشته در ادامه همین مطلب...


ادامه مطلب