شیمی پیام نور
نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92 سطح برگزاريملي محورهاي همايش------------جویای علم جویای رحمت است،جویای علم رکن اسلام است،وپاداش او را

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92

سه شنبه 31 اردیبهشت 1392

نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92

سطح برگزاريملي
محورهاي همايش------------
جویای علم جویای رحمت است،جویای علم رکن اسلام است،وپاداش او را باپیامبر دهند پیامبر اکرم(ص)

بخش اول:

نانوفناوری وسیرتحول صنعت درکشور

تولید علم نانو،آسیبها وچالش های آن درکشور

اهمیت نانوفناوری درصنعت ودردانشگاه های ایران

نقش و اهمیت تجارت نانو در10 سال آینده

استقبال شرکت های ایرانی ازفناوری نانو ومیزان موفقیت آنها درکشور

نقش حمایت ها درشرکت های ایرانی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: شرکت نانو فناوران سردار شهید علیرضا ماهینی
مهلت ارسال چكيده مقالات: 26 شهریور 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 مهر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 15 الی 17 آبان 1392
سايت همايش: www.nano-shahid.ir
تلفن تماس دبيرخانه: فکس:89788387 کد:021 همراه:09170135336
آدرس دبيرخانه: 
محل برگزاري: تهران
ایمیل: info@nano-shahid.ir
نخستین کنگره ملی شرکت های دانش بنیان با رویکرد نانوفناوری در اقتصاد مقاومتی - آبان 92