شیمی پیام نور
تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی,شیمی ‌دارویی,سیر تاریخی شیمی ‌دارویی,درباره شیمی دارویی,معرفی شیمی دارویی,کاربردی شیمی دارویی,تارخچه شیمی دارویی,فیتو شیمی,شیمی گیاهان دارویی,گیاه دارویی,رشته دارویی,رشته گیاهان دارویی,پل ارلیش,

شیمی ‌دارویی

دوشنبه 30 ارديبهشت 1392

تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی:

شیمی ‌دارویی ، جنبه‌ای از علم شیمی ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شیمی‌دان دارویی تنها منحصر به دارو
 نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شیمی ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل جداسازی و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری و بهبود و درمان بیماریها بکار روند.

فیتو شیمی

توضیحات بیشتر را در ادامه مطلب دنبال کنید.

ادامه مطلب