شیمی پیام نور
عنوان کنفرانس: سومين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوريهاي نوين The 3nd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology حوزه(هاي) تحت پوشش:شيمي (عمومي)تاريخ برگ

سومين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوريهاي نوين

سه شنبه 11 تیر 1392
سومين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوريهاي نوين

عنوان کنفرانس: سومين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوريهاي نوين


The 3nd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology حوزه(هاي) تحت پوشش:شيمي (عمومي)
تاريخ برگزاري: 16 آبان 1392
تاريخ برگزاري ميلادی: 2013-11-07
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي جامي
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا 
محل برگزاري:اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/6/1
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1392/7/1
مهلت ثبت نام: 1392/8/2

 Share1

     


محورهاي كنفرانس:

- آموزش

تلفن دبيرخانه: 03112219906 فکس دبيرخانه: 03112219906 ایمیل: وب‌سایت:

- خوردگي


- ايمني و بازرسي


- نانو تكنولوژي


- روانسازهاي صنعتي


- بيوشيمي و زيست فناوري


- مدل سازي و شبيه سازي


- شيمي سموم و آفتكشها


- فناوري هاي نوين و جداسازي


- سنتز و توليد مواد شيميايي، دارويي


- پليمر، تركيبات جديد، مهندسي پليمريزاسيون


- (شيمي(تجزيه، آلي، شيمي فيزيك، معدني، هسته اي


- نانوجاذب ها و فناوري هاي جديد در صنايع نفت و گاز


- احتراق، كوره هاي صنعتي، مشعل ها، مبدل هاي حرارتي


- فناوري هاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گاز


- محيط زيست، توسعه پايدار، انرژي، مديريت انرژي، انرژي هاي تجديد پذير


- فناوري هاي نوين در اكتشاف، حفاري، استخراج، و صيانت از مخازن هيدروكربوري


- ( فناوري هاي نوين و صنايع شيميايي(معدني، غذايي، پليمر، دارويي، نفت، گاز، پتروشيمي


- سينتيك، كاتاليست، رآكتورهاي صنعتي، كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
اطلاعات تماس با دبیرخانه:


caat@jami.ac.ir
http://www.caat.ir