شیمی پیام نور
نرم افزار CHEMIX    با این نرم افزار به سادگی می توانید عملیات موازنه ، محاسبه جرم مولی ترکیبات مختلف، محاسبه آنتالپی و آنتروپی واکنش ها، بررسی قابلیت انحلال پذیری انواع ترکیبات،&nbs

نرم افزار CHEMIX

چهارشنبه 08 خرداد 1392

نرم افزار CHEMIX

 

 با این نرم افزار به سادگی می توانید عملیات موازنه ، محاسبه جرم مولی ترکیبات مختلف، محاسبه آنتالپی و آنتروپی واکنش ها، بررسی قابلیت انحلال پذیری انواع ترکیبات، مقایسه قدرت اسیدها و بازها و.... انجام دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود