شیمی پیام نور
شيمي آلي در آزمون كارشناسي ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس شیمی آلی بيشترين تعداد سوالات آزمون به مبحث واکنش شیمیایی مواد مختلف مربوط مي‌شد و تنها یک سوال از مباحث شیمی فیزیک آلی مطرح شده بود که ای