شیمی پیام نور
شيمي آلي در آزمون كارشناسي ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس شیمی آلی بيشترين تعداد سوالات آزمون به مبحث واکنش شیمیایی مواد مختلف مربوط مي‌شد و تنها یک سوال از مباحث شیمی فیزیک آلی مطرح شده بود که این برخلاف سال‌های گذشته بوده است، چرا كه در اين مبحث آزمون سال 93، 6 سوال از 30 سوال اين درس را به خود اختصاص داده بود.  سوالات مربوط به مبحث واکنش بین مواد شیمیایی نظر ويژه‌ي طراحان سوال را در اين آزمون به خود جلب كرده بود (كه اين روند حتي در طراحي سوالات آزمون دكتري نيز مشهود بود). سوالات…