شیمی پیام نور
  در این بازی شما باید با استفاده از یونها به حالت آنها روی هم قرار دهید که با هم واکنش دهند          اگر فلش پلیر ندارید میتوانید از لینک زیر دانلود کنید

بازی فلش شیمی

جمعه 06 اردیبهشت 1392

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg

 

در این بازی شما باید با استفاده از یونها به حالت آنها روی هم قرار دهید که با هم واکنش دهند

 

  

 

  اگر فلش پلیر ندارید میتوانید از لینک زیر دانلود کنید