شیمی پیام نور
  با سلام بدين وسيله به اطلاع تمامي دانشجويان شیمی مي رساند مهلت ثبت نام اعضاي اصلي انجمن شیمی دانشگاه پيام نور قم از تاريخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ الي۱۰/۷/۱۳۹۱ مي باشد.

انتخابات انجمن

یکشنبه 02 مهر 1391

 

با سلام

بدين وسيله به اطلاع تمامي دانشجويان شیمی مي رساند مهلت ثبت نام اعضاي اصلي انجمن شیمی دانشگاه پيام نور قم از تاريخ ۲۹/۶/۱۳۹۱

الي۱۰/۷/۱۳۹۱ مي باشد.

 

 

 علاقه مندان به فعاليت در انجمن علمي شیمی مي توانند براي ثبت نام به ساختمان ۳ واحد فرهنگي مراجعه کنند.