شیمی پیام نور
  دانشجویان محترم توجه فرمائید حوزه امتحانی برادران درنیم سال اول 90-91 به آدرس زیر تغییر پیدا کرده است. قم - میدان امامزاده شاه سید علی - 45 متری 15 خرداد-خیابان شهید میثمی ( حسینیه ش

اطلاعیه خیلی مهم

دوشنبه 05 دی 1390

 

دانشجویان محترم توجه فرمائید حوزه امتحانی برادران درنیم سال اول 90-91 به آدرس زیر تغییر پیدا کرده است.

قم - میدان امامزاده شاه سید علی - 45 متری 15 خرداد-خیابان شهید میثمی ( حسینیه شهداء) روبروی پژوهشکده فرهنگ واندیشه اسلامی - زینبیه حسینیه شهداء

توجه این مکان فقط  مخصوص حوزه برادران می باشدوحوزه خواهران درمرکز شماره 3 و2 می باشد.