شیمی پیام نور
پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی    پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتیفصل اول- مقدمه و تاریخچه 1مقدمه 2تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی 3فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعت

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

دوشنبه 28 مرداد 1392

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی 

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

 

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
فصل اول- مقدمه و تاریخچه 1
مقدمه 2
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی 3
فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی 7
آب و پساب در صنعت 8
پساب صنعتی (Industrial Wastewater) 8
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) 11
پارامترهای مهم 11
1- اندازه گیری جریان فاضلاب 11
2- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11
3- اندازه مواد قابل ته نشینی 11
4- تعیین قلیائیت : 12
5- اندازه گیری مواد آلی 12
6-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : 13
7- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
8- TOC 14
9- THOD 14
فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها 15
الف- تعاریف 16
ب- ملاحظات کلی 16
ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها 19
فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب 22
1- روشهای تصفیه فیزیکی 23
2- روشهای تصفیه شیمیائی 23
3- روشهای تصفیه بیولوژیکی 23
روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی 24
1- تصفیه فیزیکی – شیمیایی 24
2- تصفیه بیولوژیکی 30
2-1 تصفیه بی هوازی 33
2-2 تصفیه هوازی 39
فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب 44
الف - شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی 46
ب- اثر دما روی رشد میکروبی 47
ج- اثر درجه اسیدیته (PH) روی رشد میکروبی 50
د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن 52
ح- منحنی رشد میکروبی 52
و- سینتیک رشد بیولوژیکی 57
فصل ششم – تصفیه های پیشرفته 59
1) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن 60
2) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی 61
فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی 82
1) تالابهای مصنوعی 83
2) ساختار تالابهای مصنوعی 83
3) وظایف اجزاء اصلی تالاب 87
4) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی 90
5) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی 91
فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت 93
- هزینه خرید و راه اندازی 100
- راهبری و تعمیرات نگهداری 102
- دفع مواد زاید 103
- ملاحظات راهبری 104
- دفع آب تصفیه 104
- دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب 105
- مزایا وکمبودها 106
- تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی 107
فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) 109
الف- گزارش کلی مراحل تصفیه 110
ب- توصیف 111
ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب 114
منابع 115

 

نام كالا : پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی     قيمت : 11,000 تومان 
خريد   پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
كد : 288     وزن : 40 گرم     فروشنده : بانک مقالات سنجش 


تخفيف :   »»   11,000 تومان   »»   در صورت خريد نقدي در فاكتور نهائي ، قيمت 9,350 تومان محاسبه خواهد شد.