شیمی پیام نور
همایش,تالار شیخ مفید,قم,ایکمیکا,شیمی,سال جهانی شیمی,انجمن علمی,دانشگاه قم,پیام نور قم,majic show,پتروشیمی,شیمی کهن,شیمی نوین,دکتر کاهانی,دکتر رفیعی فنود,لندن,آمریکا