شیمی پیام نور
  هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران - شهریور92 سطح برگزاريملي محورهاي همايش-------------فناوری های نو و آموزش شیمیآموزش شیمی در آینده ؛ چشم اندازها و موانعتربیت معلم و ارتقای ص

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران - شهریور92

یکشنبه 05 خرداد 1392

 

هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران - شهریور92

سطح برگزاريملي
محورهاي همايش-------------
فناوری های نو و آموزش شیمی

آموزش شیمی در آینده ؛ چشم اندازها و موانع

تربیت معلم و ارتقای صلاحیت های حرفه ای معلمان شیمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش نوآوریهای آموزشی در تدریس شیمی

طراحی فعالیتهای عملی آزمایشگاهی کم هزینه و آزمایش در مقیاس خرد

نقد و بررسی ساختار، برنامه و محتوی کتابهای درسی شیمی

سنجش و ارزشیابی در آموزش شیمی از دبیرستان تا دانشگاه

آموزش شیمی برای دانش آموزانی با توانایی های گوناگون

آموزش شیمی در دانشگاه؛ اشتغال و کارآفرینی

المپیادهای علمی و تأثیر آن بر آموزش شیمی

آزمونهای ورودی به دانشگاه و آموزش شیمی

ایمنی در آزمایشگاه از دبیرستان تا دانشگاه 

اخلاق علمی در آموزش و پژوهش شیمی

آموزش شیمی و صنعت

آموزش شیمی و زندگی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشکده شیمی دانشگاه سمنان 
با همکاری انجمن شیمی ایران و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
مهلت ارسال چكيده مقالات: 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 8 تیر 1392
تاريخ برگزاري همايش: 6 و 7 شهریور 1392
سايت همايش: 8icec.semnan.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 0231-3366190
آدرس دبيرخانه: 
محل برگزاري: سمنان
ایمیل: 8icec@mail.semnan.ac.ir
هشتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران - شهریور92