شیمی پیام نور
نخستین شب جمعه ماه پربرکت رجب در حالی فرامی‌رسد که با نمایان شدن هلال ماه در آسمان، یکی از بهترین ایام برای نیت تمایلات پاک و آرزوهاست؛ رویکردی که در سال‌های اخیر پررنگ شده و در این شب بندگا

لیله الرغائب، برآوردن آرزوها، چه آرزویی دارید؟

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

نخستین شب جمعه ماه پربرکت رجب در حالی فرامی‌رسد که با نمایان شدن هلال ماه در آسمان، یکی از بهترین ایام برای نیت تمایلات پاک و آرزوهاست؛ رویکردی که در سال‌های اخیر پررنگ شده و در این شب بندگان خدا ضمن سجده به درگاهش، امید تازه برای رسیدن به مقصودشان می‌کنند و آرزوهایشان را با فرشتگانش که بر زمین نازل شده‌اند، در میان می‌گذارند.

در چنین شبی که ‌«لیله الرغائب» نامیده‌ و در همه کشورهای اسلامی گرامی داشته می‌شود، فرشتگان از آسمان به زمین خاکی سرازیر شده و ساکن زمین می‌شوند و پیغامبر نیت‌های پاک بندگان خداوند هستند؛ بنابراین، با تأکید بر اعمالی که مربوط به چنین شبی است، فرصت نیت خواسته‌های بحق و آرزوهای دست یافتنی را نمی توان از دست داد.Description: وقت آرزو کردن رسیده است!

در واقع «لیله الرغائب» مهمانی برای خواستن بهترین‌هاست و او که بخشنده‌ترین بخشندگان است، کرمش هیچ گاه توقف‌پذیر نبوده و نخواهد بود. امشب شبی است که از وابستگی‌های زمینی همچون دل‌های گره خورده تا دلبستگی‌‌های آسمانی در قالب نیت‌های پاکتان ـ که شاید حتی بر زبان نیز جاری نساخته باشید ـ در نظرتان خواهد آمد و امید این که پیش از دیدن هلال رجبی دیگر، آرزوهایتان برآورده شده باشد.

در چنین مهمانی بی‌کرانی، طَبَق‌های آرزو از سوی خداوندگار بزرگ بر بندگانش ارزانی ‌می‌شود و هر انسانی بنا بر روحیات و اقتضائاتش، آنچه پسندش بوده، از این خان بزرگ برمی‌گیرد و صاحب مهمانی تا آنجا که صلاح بنده‌اش باشد، آرزوهایی را که فرشتگان حاملش هستند، برآورده می‌سازد.

در اعمال این شب آمده است، چون شب جمعه شد، بین نماز مغرب و عشا، دوازده رکعت نماز خوانده شود که هر دو رکعت به یک سلام ختم می‌شود و در هر رکعت، یک بار سوره حمد، سه بار سوره قدر، دوازده بار سوره توحید خوانده شود و چون دوازده رکعت به پایان رسید، هفتاد بار ذکر «اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله» گفته شود

پس از آن در سجده هفتاد بار ذکر «سبوح قدوس رب الملائکة والروح» و پس از سر برداشتن از سجده، هفتاد بار ذکر «رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم» گفته شود. دوباره به سجده رفته و هفتاد بار ذکر «سبوح قدوس رب الملائکة والروح» بر زبان آید
در اینجا می‌توان نیازهای خود را از خدای متعال درخواست کرد. انشاءالله که برآورده می‌شود.