شیمی پیام نور
      شربت يك‌طرفه يكي از شگفتي‌هاي آزمايش‌هاي شيميايي، اتفاق‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و عجيب و غريب است كه اغلب ايجاد رنگ‌هاي زيبا ،صداهاي

شربت 1طرفه(1آزمایش جالب)

یکشنبه 24 ارديبهشت 1391

 

 

 

شربت يك‌طرفه

يكي از شگفتي‌هاي آزمايش‌هاي شيميايي، اتفاق‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و عجيب و غريب است كه اغلب ايجاد رنگ‌هاي زيبا ،صداهاي جالب يا نور كرده و انسان را از ديدن آن‌ها هيجان‌زده مي‌كند.
ذيلاً آزمايش فانتزي «شربت يك‌طرفه» - كه آزمايشي ساده با مواد شيميايي متداول و كم‌خطر است -  مي‌تواند جالب باشد:

Description: http://www.roshd.ir/roshd/Portals/0/0and1/olympiad/Chemistry/BreakTime/Ch-C-001-Img01.jpg


توضيح آزمايش
در اين آزمايش دو محلول بي رنگ داريم،‌ وقتي محلول (1) را به محلول (2) اضافه كنيم هيچ تغييري ايجاد نمي‌شود؛ اما اگر عكس اين كار را انجام دهيم يعني محلول (2) را به محلول (1) اضافه كنيم،‌ رسوب نارنجي رنگ معلقي به‌وجود مي‌آيد كه درست مانند شربت پرتقال است.

اين عمل را مي توان چندين مرتبه انجام داد تا بينندگان متوجه شوند كه قدرت شما در انجام اين پديده و رخداد اتفاقي و از سر تصادف نبوده است
البته شما مي‌توانيد براي اين‌كه قدرت‌تان را به حاضرين ثابت كنيد در ابتداي هر قسمت، يك ورد مخصوص بخوانيد و از محلول‌ها بخواهيد كه آن رنگي يا شربتي را كه شما دوست داريد ايجاد كند!!!

مواد و وسايل مورد نياز

- محلول پتاسيم يديد، 100 ميلي‌ليتر

- محلول جيوه ( II ) كلريد ، 50 ميلي‌ليتر

- دو عدد بشر

روش آزمايش

از محلول پتاسيم يديد به محلول جيوه (II) كلريد اضافه مي كنيم؛ بدين ترتيب رسوب نارنجي رنگي به‌وجود مي‌آيد (محصول عبارت است از جيوه (II) يديد).

 بعد از آن اگر از محلول حاوي جيوه (II) كلريد به محصول پتاسيم يديد بيافزاييد ‌اتفاقي نمي‌افتد.

رسوب جيوه (II) يديد در اضافي پتاسيم حل مي‌شود.