شیمی پیام نور
تصفیه ی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی:   یک دانشجوی ایرانی دستگاهی برای تصفیه ی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی طراحی کرده است.به گزارش خبرنگاران،محمد شیری،دانشجوی ارشد شیمی تجزیه ی

تصفیه ی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی

شنبه 05 آذر 1390

تصفیه ی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی:

 

یک دانشجوی ایرانی دستگاهی برای تصفیه ی آب بدون استفاده از مواد شیمیایی طراحی کرده است.به گزارش خبرنگاران،محمد شیری،دانشجوی ارشد شیمی تجزیه ی دانشگاه آزاد اسلامی توانسته دستگاهی به نام فتوراکتور بستر ثابت طراحی کند که بدون استفاده از مواد شیمیایی مانند کلر تصفیه ی آب را انجام دهد.وی گفت:این سیستم از پیش تصفیه نانوکربواکتیو استفاده می کند و دارای لامپ هایav است که سیستم را کاملا آنتی باکتریال می کند در این دستگاه از ماده نانوtio2 به عنوان ثابت کننده بستر استفاده می شود که در انحلال با آب نیست و منبع مناسبی برای ایجاد نویچهای رادیکالی است که همراه نورuv می تواند هر گونه رنگ و باکتری را تخریب کند.