شیمی پیام نور
  شرکت گوگل طی سخنان مدیرش مارتین جوزنبولت اعلام کرد که انتشار فیلم توهین امیز به رسول الله را در یوتیوپ متوقف نمیکند زیرا این را ازادی اندیشه مینامد . به همین دلیل علمای مسلمان استفاد

تحریم گوگل از طرف مسلمانان

یکشنبه 02 مهر 1391

 

شرکت گوگل طی سخنان مدیرش مارتین جوزنبولت اعلام کرد که انتشار فیلم توهین امیز به رسول الله را در یوتیوپ متوقف نمیکند زیرا این را ازادی اندیشه مینامد .
به همین دلیل علمای مسلمان استفاده از جستجوگر گوگل و سایت یوتیوپ را در تمامی کشور های مسلمانان را به مدت دو روز برای فهماندن اعتراض مسلمانان و اینکه یک ملیارد و نیم مسلمان نمیتوانند توهین به پیامبر بزرگوارشان را بپذیرند ، منع کردند .
و روز دوشنبه و سه شنبه ۲۴و ۲۵ سپتامبر روز عدم استفاده از دو سایت یاد شده است و انتظار میرود سهام شرکت گوگل افت کرده و خساراتش به ۲۱۰ میلیون دلار برسد . 
لطفا پخش کنید تا بزرگترین حرکت در دفاع از رسول الله را انجام دهیم 
در ضمن میشه روز سه و چهار مهر.
جای موتور جستجوی گوگل میتونید از موتور جستجوگر بینگ از رقبای گوگل استفاده کنید.