شیمی پیام نور
    مرور گوشه اي از ليست ايرانيان فعال در نــاسا    مرور گوشه اي از ليست ايرانيان فعال در نــاسا  پروفسور محمد جمشيدي، مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ن

ايرانيان در ناسا

یکشنبه 06 فروردین 1391

 

  مرور گوشه اي از ليست ايرانيان فعال در نــاسا 

 

مرور گوشه اي از ليست ايرانيان فعال در نــاسا 

پروفسور محمد جمشيدي، مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا
و همچنين مدير كنترل تكنيك ايستگاه فضايي ناسا

فيروز نادري، مدير برنامه اجرايي سياره مريخ در ايستگاه فضايي ناسا

حميد برنجي، عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا

قاسم اسرار، عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا

كاظم اميدوار، عضو پژوهشگران ايستگاه فضايي ناسا

رضا غفاريان، مهندس لابراتوار نيرو محركه جت ايستگاه فضايي ناسا

پروفسور پرويز معين، رئيس موسسه مركزي تحقيقاتي دانشگاه ناسا در آمريكا

پروفسور صمد حياتي، عضو هيئت مديره ايستگاه فضايي ناسا

خانم آزاده تبازاده، دانشمند ارشد فيزيك ايستگاه فضايي ناسا

عبد الحميد كريمي، فعاليت در بخش ساخت موشك هاي فضايي در ناسا

خانم دكتر مقدم، فعاليت در آزمايشگاه پيشرانش جت بر روي رادارها در ناسا

در گزارش ها آمده ؛ حدود 70 الي 80 ايراني در ناسا فعاليت دارند

و طبق آخرين آماري كه گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده

43 درصد از كادر پژوهشي ناسا از پژوهشگران ايراني مي باشند!