شیمی پیام نور
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان پایان ترم آزمایشگاه آلی2 در مورخ 91/2/31 ساعت 10-9 برگزار می گردد