شیمی پیام نور
با سلام. مهلت انجام پروژه واحد روش استفاده از متون علمی شیمی  روز چهار شنبه سوم خرداد ماه 1391 میباشد. لذا دوستانی که پروژه خود را تحویل نداده اند تا 4شنبه سوم خرداد ماه 1391 پروژه خود را به صورت سی دی تحویل خانم سید زاده دهند. همچنین دوستانی که تا 4شنبه موفق به تحویل سی دی نشده اند میبایست پروژه خود را به استاد ایمیل کنند.

آخرین مهلت تحویل پروژه متون علمی شیمی

یکشنبه 31 ارديبهشت 1391

با سلام.

مهلت انجام پروژه واحد روش استفاده از متون علمی شیمی  روز چهار شنبه سوم خرداد ماه 1391 میباشد.

لذا دوستانی که پروژه خود را تحویل نداده اند تا 4شنبه سوم خرداد ماه 1391 پروژه خود را به صورت سی دی تحویل خانم سید زاده دهند.

همچنین دوستانی که تا 4شنبه موفق به تحویل سی دی نشده اند میبایست پروژه خود را به استاد ایمیل کنند.