شیمی پیام نور
تصویری از جدول تناوبی اصلی، رسم شده توسط دیمیتری مندلیف     برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.  

تصویری از جدول تناوبی اصلی، رسم شده توسط دیمیتری مندلیف

چهارشنبه 09 فروردین 1391

تصویری از جدول تناوبی اصلی، رسم شده توسط دیمیتری مندلیف

 

 

برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.