شیمی پیام نور
سومین همايش رنگهاي ترافيكي، خط‌كشي و ايمني راهها - اردیبهشت 92 سطح برگزاريملي        محورهاي همايش--------------- رنگهای ترافیکی و فناوری نانو روش‌هاي

سومین همايش رنگهاي ترافيكي، خط‌كشي و ايمني راهها - اردیبهشت 92

جمعه 27 اردیبهشت 1392

سومین همايش رنگهاي ترافيكي، خط‌كشي و ايمني راهها - اردیبهشت 92

سطح برگزاريملي       

محورهاي همايش---------------

رنگهای ترافیکی و فناوری نانو
روش‌هاي كنترل كيفي و بازرسي
بررسی عيوب در انواع خط‌كشي‌ها‌
تهیه، توليد و كاربرد دانه‌هاي شيشه‌اي
مواد اولية تشكيل دهندة رنگ‌هاي ترافيكي
رنگ‌های ترافیکی و مسائل زیست محیطی
استاندارد و استانداردسازی در رنگ‌های ترافیکی
نقش خط‌كشي‌ها در آرام‌سازي جريان ترافيكي
اجرا، تعمير و ترميم خط‌كشي‌ها و نگه‌داری آنها
نقش انواع و الگوهای خط‌كشي در بهبود ايمني راهها
بسترسازی مناسب روسازی برای اجرای خط‌كشي راهها
ماشين‌آلات توليد رنگ‌های ترافیکی و اجراي خط‌كشي راهها
تازه‌هاي علمي و نوآوری‌ها در زمينة نوع رنگ و روش‌هاي اجرا
روش‌هایِ جایگزینی و برداشتن خط‌كشي‌های قدیمی و معيوب
بررسي‌های فني و اقتصادي رنگ‌ها و مصالح مصرفي در خط‌كشي‌ها
آموزش و فرهنگ استفاده از خط‌کشی: قوانین و مقررات مربوطه
نقش شرایط اقلیمی، تردد، روکش راه و طرح هندسی مسیر بر کارایی خط‌كشي‌ها

محورهاي همايش

برگزار كنندگانپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
مهلت ارسال چكيده مقالات
مهلت ارسال متن كامل مقالات
تاريخ برگزاري همايش: 30 و31 اردیبهشت 1392

سايت همايشtrafficpaint.ippi.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 48662116
آدرس دبيرخانه
محل برگزاري: تهران
ایمیلtr.paint.senimar@ippi.ac.ir