شیمی پیام نور
    اگر قطرات آب بين تكه‌اي تنگستن كوچك و سطحي گرافيتي قرار گيرند، مي‌توانند در دماي اتاق به يخ تبديل شوند. به گزارش سرويس «فن‌آوري» ايسنا، Joost Fr

جلوه‌اي ديگر از شگفتي‌هاي آب (نانوپل‌هاي آبي كه مانند چسب عمل مي‌كنند)

جمعه 31 شهریور 1391

 

 

اگر قطرات آب بين تكه‌اي تنگستن كوچك و سطحي گرافيتي قرار گيرند، مي‌توانند در دماي اتاق به يخ تبديل شوند.

به گزارش سرويس «فن‌آوري» ايسنا، Joost Frenken و همكارانش در دانشگاه ليدن هلند دريافتند با آنكه معمولاً از آب تصور ماده‌اي روان داريم، اما اگر قطرات آب بين تكه‌اي تنگستن كوچك و سطحي گرافيتي قرار گيرند مانند چسب عمل مي‌كند.....

 

بيشتر سطوح كاملا صاف نيستند و هر چقدر هم دو سطح را بر هم منطبق كرده و به هم نزديك نماييم بازهم فاصله‌هايي بين آن دو وجود دارد. تحت شرايط هواي معمولي و مرطوب، قطرات بخار آب موجود در هوا مي‌توانند در اين فواصل متراكم شده و پل‌هاي بسيار باريك كوچكي را به وجود آورند. اين پل‌ها باعث مي‌شوند كه سطوح به هم بچسبند و لغزش آنها را بر روي هم دشوار سازند.

با اين حال محققان مطمئن نبودند كه اگر مايع ديگري غير از آب در شكاف‌هاي بين دو سطح جمع شود نتيجه همان خواهد بود.

به دنبال تحقيقات بيشتر، تيم Frenken سلسله‌اي از آزمايش‌ها را بر روي ابزاري به نام tribolever انجام دادند كه در آن از خميدگي كوچك، درون يك حسگر سيليكوني بسيار كوچك استفاده مي‌شد كه نيرويي به كوچكي 20 پيكو نيوتن را اندازه مي‌گرفت.

در اين آزمايش تيركي از جنس تنگستن به حسگر متصل شده و به دقت روي سطح گرافيتي مرغوبي به جلو و عقب حركت داده مي‌شد.

محققان دريافتند كه نانو پل‌هاي آبي - كه عمرشان چند ثانيه مي‌باشد - در دماي اتاق بين دو سطح تشكيل شده‌اند. در اين شرايط آب به طور موثري مانند چسب عمل كرده، خاصيت روان كنندگي نداشته و دو سطح را به هم مي‌چسباند.

به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فن‌آوري نانو، Frenken مي‌گويد: تلاش‌هاي ما موجب درك جديدي از رخدادهاي نانومتري در زمينه تماس و لغزش سطوح مي‌شود.

اين تيم در حال تحقيق بر روي جنس مواد مختلف تيرك و بستر وتأثير شاخص‌هايي مانند دما و سرعت حركت تيرك مي‌باشند.

آنها همچنين بررسي خواهند كرد كه تحت شرايط عملي يخ تا چه اندازه مي‌تواند دراصطكاك بين سطوح مؤثر باشد.