شیمی پیام نور
ابتدا یک ترم از دانشگاه را تعریف می کنیم:یک ترم برابر است با 4 ماه از یک سال که دانشجو بنابر تجارب ترم پیشش تصمیم می گیرد که از این ترم و از روز شنبه شروع کند به درس خواندن! اما هنوز آن شنبه نیامده اس

گذر یک ترم برای یک دانشجو

سه شنبه 13 دی 1390
ابتدا یک ترم از دانشگاه را تعریف می کنیم:

یک ترم برابر است با 4 ماه از یک سال که دانشجو بنابر تجارب ترم پیشش تصمیم می گیرد که از این ترم و از روز شنبه شروع کند به درس خواندن! اما هنوز آن شنبه نیامده است و دانشمندان در حال بررسی هستند که این شنبه معادل با چه روزی خواهد شد!برای دیدن چگونگی گذر یک ترم برای یک دانشجو به ادامه مطلب مراجعه فرمایید!


یک هفته بعد از شروع ترم

-----------------------------------------------------


دو هفته بعد از شروع ترم

-----------------------------------------------------

قبل از میان ترم


-----------------------------------------------------


در طول امتحان میان ترم

-----------------------------------------------------

بعد از امتحان میان ترم

-----------------------------------------------------

قبل از امتحان پایان ترم
-----------------------------------------------------


اطلاع از برنامه پایان ترم

-----------------------------------------------------

7 روز قبل از پایان ترم

-----------------------------------------------------

6 روز قبل از پایان ترم

-----------------------------------------------------


5 روز قبل از پایان ترم
-----------------------------------------------------


4 روز قبل از پایان ترم

-----------------------------------------------------

2 روز قبل از پایان ترم

-----------------------------------------------------

1 روز قبل از پایان ترم


-----------------------------------------------------

شب قبل از امتحان

-----------------------------------------------------

1 ساعت قبل از امتحان

-----------------------------------------------------

در طول امتحان 

-----------------------------------------------------

هنگام خروج از

سالن امتحان